Visie

Tennisvereniging De Raam is een recreatief ingestelde tennisvereniging, met een eigen identiteit, waarbij de leden centraal staan. Prestatietennis (competitie en toernooi spelen) willen we vooral bij de jeugd bevorderen.

Wij willen naast tennis ook andere (meestal tennisgerelateerde) activiteiten aanbieden. Initiatieven van leden en vrijwilligers worden hierbij aangemoedigd en gewaardeerd.

Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de wensen van de diverse doelgroepen (Jeugdleden, seniorleden, competitie tennis, recreatietennis)

Tennisvereniging De Raam heeft de beschikking over een uitstekend park (8 kunstgras banen met verlichting) én een paviljoen wat door een verantwoord financieel en vooruitstrevend beleid van het bestuur in stand dient te blijven. Faciliteren van de sport, en de veiligheid van de leden staat voorop.

Alle activiteiten binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers, zo nodig hiervoor gekwalificeerd. Wetten en regelgeving op dit gebied worden daarbij in acht genomen.

Het in stand houden van een groot in- en extern netwerk is mede van belang om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. Bij de realisatie van onze doelstellingen haken we zoveel als mogelijk aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Over de club Overzicht