Lidmaatschap

Lidmaatschap

 
De ledenadministratie van tennisvereniging De Raam wordt verzorgd door:

Rianne Scheltens
Gerstveld 19
5737 JX LIESHOUT
Telefoon 06-23797610

E-mail: ledenadministratie@tvderaam.nl

U kunt bij de ledenadministratie o.a. terecht voor:

  • Aanmelden van een lidmaatschap
  • Beëindigen van een lidmaatschap (Alléén schriftelijk, voor 31 december)
  • Algemene vragen betreffende een lidmaatschap

Graag wijzigingen van o.a. adres, e-mail adres, telefoonnummer doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tvderaam.nl.

Tennis en Padel Vereniging De Raam kent de volgende lidmaatschappen:

  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • A-jeugdleden (t/m 12 jaar)
  • B-jeugdleden (13 t/m 17 jaar)
  • Seniorleden (in het jaar men 18 wordt)
  • Winterlidmaatschap
  • Ondersteunende leden

De jaarcontributie van de vereniging is gerelateerd aan het betreffende lidmaatschap.

Licht is gratis: sleutel te verkrijgen in het paviljoen/parkbeheerder of bij een van de bestuursleden.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en dient voor 31 december van het lopende kalender schriftelijk of via e-mail opgezegd te worden.

Lidmaatschap Overzicht