Lidmaatschappen

Lidmaatschap

 
De ledenadministratie van tennisvereniging De Raam wordt verzorgd door:

Rianne Scheltens
Gerstveld 19
5737 JX LIESHOUT
Telefoon 06-23797610

E-mail: ledenadministratie@tvderaam.nl

U kunt bij de ledenadministratie o.a. terecht voor:

 • Aanmelden van een lidmaatschap
 • Beëindigen van een lidmaatschap (Alléén schriftelijk, voor 31 december)
 • Algemene vragen betreffende een lidmaatschap

Graag wijzigingen van o.a. adres, e-mail adres, telefoonnummer doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tvderaam.nl.

Tennisvereniging De Raam kent de volgende lidmaatschappen:

 • Ereleden
 • Leden van verdienste
 • A-jeugdleden (t/m 12 jaar)
 • B-jeugdleden (13 t/m 17 jaar)
 • Seniorleden (in het jaar men 18 wordt)
 • Zomerlidmaatschap
 • Winterlidmaatschap
 • Ondersteunende leden

De jaarcontributie van de vereniging is gerelateerd aan het betreffende lidmaatschap.

Voor alle pasjes is het afhangsysteem van kracht.

Dagpasjes te verkrijgen in het paviljoen van de tennisclub.

Licht is gratis: sleutel te verkrijgen in het paviljoen/parkbeheerder of bij een van de bestuursleden.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en dient voor 31 december van het lopende kalender schriftelijk of via e-mail opgezegd te worden.

Lidmaatschap Overzicht